Saleziáni spolupracovníci v Sabinove

Miestna rada ASC od marca 2022 pracuje v tomto zložení:
Júlia Krausová – miestny koordinátor
Dominika Komišaková – sekretár, radca pre úsek médií a mládeže
Stano Seman – radca – ekonóm
Zita Dzuriková – radca pre formáciu
Emília Mišenčíková – radca pre mládeže
Bibiana Maľariková – radca pre rodiny
Pavel Hudák – radca pre  rodiny
Anton Červeň SDB – delegát SDB.
Stredisko ASC Sabinov má v súčasnosti 74 členov.
V roku 2009 odišiel do večnosti salezián spolupracovník Jozef Trišč, v roku 2016 spolupracovníčka Anna Motýľová a v roku 2018 spolupracovník Peter Žilka a spolupracovníčka Terézia Vargovčíková.