Misijné diela

Podľa vzoru a učenia nášho zakladateľa Dona Bosca sú misie vo svete trvalým dielom od jeho založenia. V tomto diele nechceme zaostávať ani my Saleziáni spolupracovníci patriaci do strediska v Sabinove.

Na úmysel diela saleziánskych misií sa pravidelne modlíme na našich stretnutiach a svätých omšiach.

Jeden náš člen z Uzovského Šalgova bol 6 mesiacov ako dobrovoľník laik na misiách v Jakutsku.

Prostredníctvom občianskeho združenia SAVIO sme sa zapojili od roku 2010 do projektu Adopcia tried v Sudáne. Skupina ľudí sa zaviaže aspoň po dobu jedného roka ku adopcii 1 triedy žiakov v Sudáne, kde majú saleziáni svoje misijné diela, že budú spoločne pravidelne raz mesačne prispievať finančnou čiastkou 100 EUR. Táto suma je použitá hlavne na krytie nákladov na školu, školské a učebné potreby a biednu mzdu učiteľa. Keď bol tento projekt predstavený v našom stredisku nenašiel sa nikto, kto by bol protestoval. A tak 74 ľudí Saleziánov spolupracovníkov zo Sabinova a okolitých obcí na základe dobrovoľnosti a podľa svojich ekonomických možností prispieva na realizáciu tohto projektu. Pravidelne od októbra 2010 nie je pre nás problém tých 100 EUR mesačne nazbierať. Naopak. Nazbieraná suma zvykne byť vyššia. Sú medzi nami aj viacdetné rodiny, alebo rodiny, kde je aspoň jeden z rodičov nezamestnaný, no napriek tomu tento dobrovoľný príspevok neodmietnu dať. Nikto z nás neskúma, kto dal alebo nedal a koľko dal.

V roku 2014 alebo 2015 sa na misie do Jakutska vybrali aj naši dva členovia saleziáni spolupracovníci a zároveň otcovia rodín. Účelom ich cesty do studeného Jakutska bola rozsiahla rekonštrukcia kúrenia. Napriek všetkým ťažkostiam s prepravou potrebného materiálu sa im ich misia vydarila a zrekonštruované ústredné kúrenie v Jakutsku, zatiaľ spoľahlivo slúži svojmu účelu. Obaja účastníci tejto misie sa radostne s nami podelili o silné zážitky z tejto cesty.

Dnes sme často svedkami rečí o kríze a ťažkostiach, zlej ekonomickej situácii…. Kto niečo počul o živote v Sudáne a možnostiach vzdelávania v ich školskom systéme možno začne iba tušiť, čo asi môže byť kríza alebo zlé ekonomické podmienky…

Pre lásku by však kríza nemala nastať nikdy. Lásku a ochotu podeliť sa s chudobnými nemôžu zlomiť žiadne deficitné rozpočty, nemôžu ju znechutiť nízke úroky v nenásytných bankách. Nezlomia ju nezaplatené faktúry za prácu alebo nevyplatená mzda. Lásku neodradí ani zvýšenie cien plynu, potravín, daní a odvodov. Láska neochorie, ani keď musí ísť živiteľ rodiny na vážnu operáciu. Vie sa podeliť aj vtedy, keď letná búrka zničí časť úrody a narobí riadne škody na dome. Láska pretrvá počas choroby a vydrží aj keď Vám zomrie životný partner. Láska je štedrá aj vtedy, keď ku desiatim deťom v rodine pribudnú dve do pestúnskej starostlivosti. Láska je… (1Kor13, 1-13).

Možno sa spýtate: Prečo to robíte? To je zlá otázka. Možno vhodnejšou otázkou je: Prečo to nerobím aj ja? Odpoviem ale na prvú otázku. Ak už pre nič iné, tak aspoň pre lásku, ktorej nás učí náš Pán Ježiš Kristus. Kto vie z nás zmerať dĺžku, šírku, výšku a hĺbku lásky k blížnemu? No kto to vie…? Raz ju predsa musí niekto zmerať. Viem kto…. Bude to Boh a ten sa na nás pozerá. Tak možno aj preto to robíme my nehodní služobníci Boží.

MISIE : Linky na iné stránky

www.saleziani.sk/misie

savio.sk

www.tehlicka.sk