Kto sme?

Saleziáni don Bosca na Slovensku (SDB)logo_sdb

My, Saleziáni dona Bosca , sme spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy.

Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Ján Bosco a cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Svoje zasvätenie prežívame v dvoch navzájom dopĺňajúcich sa formách: salezián kňaz a salezián koadjútor – laik.

Združenie Saleziánov spolupracovníkov na Slovensku (ASC)

My, saleziáni spolupracovníci, sme jedna vetva saleziánskej rodiny, verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Myšlienka spolupracovníkov vznikla roku 1841, keď don Bosco založil pre chlapcov prvé oratórium. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela. Medzi prvými bola jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov, ba dokonca i pápežov. Prvým z pápežov bol sv. otec Pius IX., ktorý roku 1876 Združenie saleziánskych spolupracovníkov schválil.