Saleziánska rodina Sabinov

Sme jedna rodina. Každý dom: škola života a lásky
2018 Akcie Aktuálne

Piknik Panny Márie Pomocnice

24. mája 2018 sme celá naša saleziánska rodina oslávili sviatok Panny Márie Pomocnice sv. omšou vo farskom kostole v Sabinove.

V nedeľu 27. mája 2018 o 15.00 hod. sa konal piknik pri saleziánskom stredisku. Na začiatku nás troška prekvapilo počasie. Dážď však čoskoro ustal a my sme mohli začať. Privítali sme všetkých prítomných a po krátkej modlitbe sa všetci rozbehli na svoje miesta. Animátori na pripravené stanovištia, saleziáni spolupracovníci ku grilu piecť klobásy, variť kávu a čapovať kofolu. Deti malé aj väčšie súťažili a zbierali body. Najväčšej pozornosti sa dostalo „šope“, ktorú mali pod kontrolou Monika a Janko z rodinného spoločenstva. Tam si deti mohli vymeniť body za sladkosti a rôzne iné veci. Počasie vydržalo a celé 3 hodiny sa súťažilo a bavilo. Všade vládla radosť a pohoda.

Po skončení programu sme sa všetci stretli na ihrisku a spolu s kňazmi SDB sme sa pomodlili sv. ruženec. Po záverečnom požehnaní sa menšie deti s rodičmi pobrali domov a staršie deti s animátormi sa ďalej zabávali. Poďakovanie patrí každému, kto pomáhal pri tejto akcii.

Milka Mišenčíkova, ASC Sabinov