Oratórium

Oratórium don Bosca bolo pre chlapcov domovom, ktorý prijíma, farnosťou, ktorá evanjalizuje, školou, ktorá pripravuje do života, a dvorom, kde sa priatelia stretávajú a žijú vo veselosti. Podľa tohto vzoru sa snažíme žiť aj v našom mládežníckom stredisku.

V šk. roku 2019/2020 môžu deti a mládež chodiť na pravidelné týždenné stretnutia v skupinke rovesníkov – mládežnícke stretká, alebo na piatkové večerné oratórium.

Oratórium  je otvorené pre dievčatá aj chlapcov vo všetkých vekových kategóriách.  Je zabezpečená asistencia z radov animátorov, spolupracovníkov a kňazov. Mladí majú možnosť vybrať si zo širokej škály spoločenských hier a pohybových aktivít aj na vonkajších ihriskách. Otvorený bufet ponúka aj možnosť príjemných pokecov pri čajíku 🙂

Piatkové oratko je zakončené slovkom na dobrú noc a modlitbou s požehnaním.

Počas voľných dní organizujeme aj pestré akcie a výlety do prírody. Cez letné prázdniny každoročne poriadame pobytový tábor aj prímestský tábor