Mladí na Slovensku

DOMKA je mládežnícka organizácia, ktorá sa opiera o dobrovoľnícke nadšenie mladých ľudí, čerpá z úzkej spolupráce so Saleziánmi don Bosca. Jej členovia a aktivity sú motivovaní tradičnými kresťanskými hodnotami.

V 33 strediskách po celom Slovensku ponúka deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho. Vytvára priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

Viac na: www.domka.sk