Animátori

Animátor, podľa Dona Bosca

Slovo animátor vzniklo od slova ,,anima“ čo znamená duša.

 

ZÁKLADNÉ ZÁSADY:

 • Láskavo sa rozpráva s mladými, vedie ich pri každej príležitosti
 • Animátorstvo je jeho životným štýlom (animátorom je vždy a všade, pri každej príležitosti)
 • Energiu mladých netlmí, ale ju usmerňuje
 • Základom pre jeho život je radosť
 • Jeho autorita vychádza z lásky, sám sv. Don Bosco povedal: ,,Je lepšie, keď vás majú radi, ako keď sa vás boja!“
 • Úsmev má preňho veľký význam (naša tvár patrí blížnym)
 • Animátorom je vždy a všade, pri každej príležitosti
 • Vyžaduje úprimnosť
 • V hre asistuje (t.j. je prítomní) a má jasný cieľ, predísť zlu
 • Napomína medzi štyrmi očami, v súkromí. Snaží sa získať si dotyčného, aby ľahšie prijal jeho rady a napomenutia.
 • Netresce verejne, ani v návale hnevu
 • Nezabúda na pochvalu, uznanie, povzbudenie
 • Vedie mladých k sebaovládaniu
 • Má všetko pod nenápadnou kontorolou, vždy vie kde sa nachádajú jemu zverené deti
 • Môže mať zápisník skúseností a hier
 • Je zbožný. Vedie mladých ku životu v Božej prítomnosti
 • V duchovnom živote má systém                                                      

 

Animátor v našom stredisku sa zúčastňuje:

 1. Raz ročne na Duchovných cvičeniach.
 2. Raz mesačne na Duchovnej obnove.