Manželské večery, kurzy pre rodičov

 

Ponuka rodinného spoločenstva – možnosť pravidelného stretávania sa v skupine 4-5 rodín  v rodinnej atmosfére s cieľom ľudského aj duchovného rozvoja

Kurz pre rodičov deti do  10 rokov  

Kurz pre rodičov deti nad 10 rokov

Manželské večery

Kontakt 0907 926120 po 20:00 hod.