Poďakovanie mestu Sabinov

Saleziánska rodina už v Sabinove funguje nejaký ten piatok. Našou prioritou je hlavne deťom, či mládeži poskytnúť pocit druhého domova, no skôr, aby sme sa len tak kade tade nepotulovali po meste. Samozrejme formujeme naše akcie v kresťanskom duchu. Pocit domova u našich zverencov chceme nadobudnúť prijatím v našom stredisku.  Počas školského roka im ponúkame vedenia v stretkách, ktoré sú […]

Hraná krížová cesta 2019

Veľká noc je pre nás nielen radostným posolstvom Kristovho zmrtvychvstania, ale aj aktívnou prítomnosťou na obradoch, pri ktorých si Ježišovo vykupiteľské dielo pripomíname. Už viac rokov sa snažíme priblížiť krížovú cestu Ježiša, ktorá ukazuje zmysel bolestí a utrpenia našim veriacim a mládeži prostredníctvom hranej krížovej cesty na Veľký piatok. Začali sme o 10.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej […]