Saleziáni spolupracovníci v Sabinove

Miestna rada ASC od roku 2016 pracuje v tomto zložení:
Mária Dobrovičová – miestny koordinátor
Rudolf Dačo – radca ekonóm
Marek Štofaník – radca pre úsek médií
Mária Rokošná – radca pre formáciu
Emília Mišenčíková – radca pre pastoráciu mládeže
Július Kováč – radca pre pastoráciu rodín
Jozef Dömény SDB – miestny delegát SDB.
Stredisko ASC Sabinov má v súčasnosti 71 členov.
V roku 2009 odišiel do večnosti salezián spolupracovník Jozef Trišč, v roku 2016 spolupracovníčka Anna Motýľová a v roku 2018 spolupracovník Peter Žilka a spolupracovníčka Terézia Vargovčíková.