Dom mamy Margity

Dom mamy Margity v Sabinove   je nekomerčné zariadenie vo vlastníctve Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, ktoré slúži pre potreby pastorácie a rekreácie.