Mládežnícke stretká

Stretká sú pravidelné týždenné stretnutia v skupinke rovesníkov a začínajú prebiehať od každoročnej tradičnej akcie s názvom „Maxistretko“, ktorá sa uskutočňuje pravidelne začiatkom septembra.  kde sa deti a mladí rozdelia do stretiek podľa ročníkov  a dohodnú si termín, kedy a o koľkej sa budú pravidelne stretávať.
Ak máš však záujem navštevovať stretká, príď do nášho saleziánskeho strediska.  Si vítaný !

Rozpis stretiek na rok 2019/2020

Dievčatá    
Vek Deň Čas
1. – 4. ročník ZŠ Streda 17:00 – 18:00
5. – 8. ročník ZŠ Piatok 16:30 – 18:00
9. ročník ZŠ – 1. ročník SŠ Piatok 16:30 – 18:00
2. – 4. ročník SŠ Utorok 18:45 – 20:30
     
Chlapci    
Vek Deň Čas
1. – 3. ročník ZŠ Štvrtok 16:00 – 18:00
4. – 5. ročník ZŠ Štvrtok/Piatok (podľa dohody) 16:00 – 18:00
6. – 9. ročník ZŠ Piatok 16:00 – 17:30
1. ročník SŠ Streda 19:30 – 21:00
2. – 4. ročník SŠ Utorok 18:45 – 20:30