Mládežnícke stretká

Stretká sú pravidelné týždenné stretnutia v skupinke rovesníkov a začínajú prebiehať od každoročnej tradičnej akcie s názvom „Maxistretko“, ktorá sa uskutočňuje pravidelne začiatkom septembra.  kde sa deti a mladí rozdelia do stretiek podľa ročníkov  a dohodnú si termín, kedy a o koľkej sa budú pravidelne stretávať.
Ak máš však záujem navštevovať stretká, príď do nášho saleziánskeho strediska.  Si vítaný !