Saleziánska rodina Sabinov

Sme jedna rodina. Každý dom: škola života a lásky
2018 Akcie Aktuálne Fotogaléria

Miništranti so sv. Dominikom Saviom

Jedného krásneho dňa sa malá skupinka sabinovských miništrantov vybrala stráviť víkend s Dominikom Saviom. Pýtate sa ako? No, nebolo to doslovne. V piatok, 4.5.2018 sme odštartovali našu ,,výpravu“ o 20.00 na fare. V malej skupinke sme začali zdolávať tajomnú cestu, ktorej cieľom bola saleziánska chata pri Červenej Vode. Prečo tajomnú? Šli sme po tme. Bol to naozaj veľký zážitok ísť takto uprostred lúky a lesa. Nikto nevedel, kto alebo čo a kedy na neho vyskočí alebo ho vyplaší. Našťastie sa nám nič zlé cestou nestalo. V chate nás už netrpezlivo čakal don Vincent. Očakávanie starších animátorov, že malí miništranti budú po ceste ustatí sa žiaľ nesplnilo. Len krik, buchot a hurhaj! Našťastie pri večeri všetko stíchlo, keď don Vincent začal rozprávať niečo o chate, okolí… Potom, čo sme všetci zahnali hlad (23.00), pripravili sme malým miništrantom nočnú hru. Deti behali po lese a zisťovali od animátorov rôzne informácie o sv. Dominikovi. Museli si ich zapamätať a prísť zopakovať animátorovi do chaty. Tak sa aspoň obohatili o nejaké tie vedomosti. I tak mali deti stále dosť energie. Po večernej modlitbe, kto chcel, mohol si pozrieť film o don Boscovi. Tu už ale únava našich chlapcov úplne zmohla. Na druhý deň po raňajkách nám don Vincent zanietene rozprával o sv. Dominikovi. My starší si vravíme: ,,No, konečne je tu ticho.“ Chlapcov to rozprávanie veľmi vtiahlo. Tak bola ďalšia hra a po nej už sľúbená opekačka. Všetci sme si pochutnávali na dobrom jedle a ďakovali Bohu za tieto krásne chvíle, i keď pre animátorov dosť náročné. Sme vďační za ľudí, ktorí to pripravili i za tento čas a tešíme sa z ovocia, ktoré nám priniesol. Svätý Dominik Savio, patrón miništrantov, oroduj za nás!

Mená účastníkov: Dávid Kollár, Lukáš Kollár, Jakub Kollár, Michal Talarovič, Norbert Talarovič, Peter Ernst, Radoslav Ernst, Jozef Režo, Hugo Pribula, Jakub Božek, Adam Božek, Štefan Jaklovský, Samuel Guláš, Filip Burgr, p. diakon Peter Pasternák, p. kaplán Lukáš Imrich a don Vincent Macejko.

Filip Burgr