Saleziánska rodina Sabinov

Sme jedna rodina. Každý dom: škola života a lásky
2018 Akcie Aktuálne

Krížová cesta

Kvetnou nedeľou sme sa začali pripravovať na Veľký týždeň, ktorý vyvrcholil Veľkonočným trojdním. Počas tohto času sme mali možnosť hlbšie sa spojiť s Kristom a prežívať s ním jeho tŕnistú cestu kríža,
ktorej ovocím je vykúpenie každého z nás.

Naša saleziánska rodina tak, ako každý rok, pripravila počas tohto obdobia hranú krížovú cestu na Veľký piatok. Herci v podaní mladých zo stretiek, saleziánov spolupracovníkov a našich sympatizantov sa zišli vo farskom kostole v Sabinove o 10.00 hod. Úvodnú modlitbu predniesol don Vincent Macejko.  Prvé, druhé a tretie zastavenie krížovej cesty sa odohrávalo v kostole, štvrté a piate zastavenie vonku pri kostole a v parku. Každé bolo spojené s meditáciou. Potom sa celý sprievod s Ježišom a jeho krížom vydal za spevu pôstnych piesní na neďaleký kopec Šanec, kde sa nachádza naša sabinovská Kalvária. Tam sa postupne odohralo všetkých 14 zastavení krížovej cesty.  Aj keď ráno bolo zamračené a trošku upršané počasie, postupne vyšlo slniečko a oteplilo sa. Pevne veríme, že za pekné počasie a zdarný priebeh celej akcie v nebi orodoval náš nedávno zosnulý salezián spolupracovník a režisér Peťo Žilka.

Záverečnú modlitbu a požehnanie nám po skončení krížovej cesty udelili naši drahí kňazi don Vincent a vdp. otec Voskár. Patrí im naša vďaka, že nás sprevádzali až na Šanec. Najväčšie poďakovanie patrí nášmu Nebeskému Otcovi, že nám pomáhal všetko zvládnuť. Ďakujeme všetkým obetavým účinkujúcim a taktiež všetkým prítomným, ktorí spolu s nami rozjímali o utrpení nášho Pána Ježiša Krista. Nech každý deň nanovo prežívame jeho lásku k nám.

Milka Mišenčíková, ASC Sabinov