Saleziánska rodina Sabinov

Sme jedna rodina. Každý dom: škola života a lásky
Akcie Aktuálne

Hraná krížová cesta 2019

Veľká noc je pre nás nielen radostným posolstvom Kristovho zmrtvychvstania, ale aj aktívnou prítomnosťou na obradoch, pri ktorých si Ježišovo vykupiteľské dielo pripomíname.

Už viac rokov sa snažíme priblížiť krížovú cestu Ježiša, ktorá ukazuje zmysel bolestí a utrpenia našim veriacim a mládeži prostredníctvom hranej krížovej cesty na Veľký piatok.

Začali sme o 10.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej smrti Jána Krstiteľa úvodnou modlitbou.

Herci – laici zo saleziánskej rodiny s pokorou zahrali 1 a 2 zastavenie KC. Pilát  prepustil Barabáša a Ježiša poslal na smrť. 3 zastavenie sa odohralo pri kostole. Sprievod sa pohol do mestského parku, kde sme zahrali 4 a 5 zastavenie KC. Kríž s Ježišom, vojakmi, Šimonom z Cyrény, Máriou, Máriou Magdalénou, Veronikou, plačúcimi ženami a farizejmi kráčal mestom na kopec Šanec. Tam sa odohralo zostávajúcich 9 zastavení krížovej cesty. Pri každom zastavení sa prečítalo rozjímanie. Na tejto ceste nás sprevádzali kňazi don Jozef Domeny  a otec Voskár, ktorí na Šanci posvätili aj nový veľký kríž.

Pekné slnečné počasie prilákalo veľa veriacich. Potešiteľné bolo množstvo detí a mládeže, ktorí sledovali udalostí spred 2000 rokov. Po záverečnom požehnaní sme sa rozišli domov.

PS: Všetkým hercom malým aj dospelým, spevákom, účastníkom patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Saleziánska rodina