Farský ples

V sobotu 18.2. sa oplatilo byť na Farskom plese v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. V poradí za sebou už štvrtý ročník. V počte 150-tich tancachtivých účastníkov boli zastúpené aj spoločenstvá z našej rím.-kat. farnosti. Dom Júdov, Faustínum,  saleziánska rodina, CZŠ sv. Jána Krstiteľa – pedagógovia a zamestnanci. Obohatením a spestrením bola aj účasť troch […]