Saleziánska rodina Sabinov

Sme jedna rodina. Každý dom: škola života a lásky
2018 Akcie Aktuálne

5. Provinciálny kongres ASC

V dňoch 17. − 18.2.2018 sa naša MR ASC Sabinov spolu s naším delegátom donom Vincom Macejkom zúčastnila 5. provinciálneho kongresu ASC v Poprade v hoteli Satel. Po zaregistrovaní a zvítaní sa všetkých prítomných sme sa stretli v kongresovej hale hotela, kde sa začal oficiálny program. Predstavilo sa nám 30 navrhnutých členov do PR, aby sme ich aj osobne poznali a začali sa voľby. S pomocou Ducha Svätého sme zvolili novú PR ASC na roky 2018 − 2021 v tomto zložení:

Katka Albertyova, Prešov- Sever
Mária Kropiľáková, Sabinov
Monika Kotulová, BA- Miletičova
Mária Čelková, Žilina
Katka Pisarčiková, Námestovo
Stanislav Mihalovič, BA- Miletičova
Andrej Havlik, Trnava
Peter Kvas, Zvolen
Peter Kertys, BA- Daliborovo
Peter Soroka, Michalovce
Menovaní členovia PR za SDB a FMA sú don Pavol Grach a sr. Hela Guberová.

Sobotný večer sa ukončil spoločnou modlitbou a rodinným posedením spojeným s kultúrnym programom.

V nedeľu 18.2. sa schvaľoval:

Manuál duchovného sprevádzania,
Návrh na zmenu pravidiel volieb do PR,
Návrh na profesionalizáciu sekretariátu,
Správa o činnosti DMM Drienica,
Dni saleziánskej spirituality 2018.

Kongres sme ukončili svätou omšou a spoločným obedom. Nabití radosťou a novými zážitkami sme sa rozlúčili a odišli konať naše saleziánske povolanie do všetkých kútov nášho krásneho Slovenska.

Milka Mišenčíková, ASC Sabinov