Oslava sviatku Panny Márie Pomocnice

Ako jedna veľká saleziánska rodina sa snažíme spolu prežívať všetky radostné chvíle, ktoré nás v živote sprevádzajú. Patrí k nim aj stretnutie plné veselosti a súťaží − piknik na oslavu sviatku Panny Márie Pomocnice. Pán Boh nám dal krásnu májovú nedeľu, hoci predpovede počasia neboli veľmi pozitívne. Piknik sa konal 21.5. od 15.00 hod., ale […]

Krížová cesta

Živé zobrazenie krížovej cesty, ktorou si pripomíname utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista počas najväčších kresťanských sviatkov, je už v Sabinove neoddeliteľnou súčasťou.  Každoročne sa teší veľkému záujmu veriacich. Už viac rokov ju pripravuje saleziánska rodina. Tohto roku pri plánovaní akcií sme mysleli, že krížovú cestu takouto formou už nebudeme pripravovať. Hlavným problémom bol nezáujem […]