Štefanské posedenie 26.12.2016

Predošlé roky saleziánska rodina v Sabinove organizovala Štefanský ples. Teraz to malo byť podľa predstáv organizátorov spolupracovníkov saleziánov Milky Mišenčíkovej a Petra Žilku Svätoštefanské posedenie. Do prípravy a realizácie programu prizvali aj otca Vincenta. Do 50 dospelých, detí a mladých sa zišlo o 16. hodine. Pán Peter Žilka a ďalší radcovia z radov ASC postupne predstavili asi 15 animátorov zúčastneným. Nasledovalo […]

Pečenie medovníčkov.

Na našom adventnom venci sme zapálili 3. sviecu. S radostným pokojom sa pripravujeme na príchod nášho Pána Ježiša Krista. Advent je časom pokánia, úsilia o nápravu života, častejšie modlitby a zamyslenia. Pre gazdinky to však znamená aj trocha viac stresu a námahy. Keď sa zíde počas Vianoc celá rodina, je potrebné mať napečené koláčiky, poupratovať byt a navariť veľa jedlá. […]

Výročná konferencia ASC 3.12.2016

Výročná konferencia  ponúka saleziánom spolupracovníkom priestor na hodnotenie minulých plánov a predsavzatí, a zároveň je to nová výzva na upevnenie sa v povolaní. A to bol hlavný dôvod, prečo sa členovia nášho strediska rozhodli prežiť sobotu 3. decembra v našom spoločnom diele, v našom Dome matky Margity na Drienici. My, členovia miestnej rady, sme  vymenili svoj trvalý pobyt za prechodný […]

Vianočné posedenie s animátormi

„Radosť otvára srdce a smútok ho zatvára.“ Sv. František Saleský Saleziáni spolupracovníci sa rozhodli otvoriť svoje srdcia a naplniť svoj saleziánsky prísľub, ktorým sa zaviazali zaujímať sa a pomáhať mládeži. 4.12. pozvali animátorov z nášho sabinovského strediska na radostné stretnutie, plné úsmevu a hier do DMM na Drienicu. Na začiatku stretnutia sme zablahoželali animátorom, ktorí oslavovali svoje narodeniny. Potom sa […]