Saleziánska rodina Sabinov

Sme jedna rodina. Každý dom: škola života a lásky

Poďakovanie mestu Sabinov

Saleziánska rodina už v Sabinove funguje nejaký ten piatok. Našou prioritou je hlavne deťom, či mládeži poskytnúť pocit druhého domova, no skôr, aby sme sa len tak kade tade nepotulovali po meste. Samozrejme formujeme naše akcie v kresťanskom duchu. Pocit domova u našich zverencov chceme nadobudnúť prijatím v našom stredisku.  Počas školského roka im ponúkame vedenia v stretkách, ktoré sú […]

Hraná krížová cesta 2019

Veľká noc je pre nás nielen radostným posolstvom Kristovho zmrtvychvstania, ale aj aktívnou prítomnosťou na obradoch, pri ktorých si Ježišovo vykupiteľské dielo pripomíname. Už viac rokov sa snažíme priblížiť krížovú cestu Ježiša, ktorá ukazuje zmysel bolestí a utrpenia našim veriacim a mládeži prostredníctvom hranej krížovej cesty na Veľký piatok. Začali sme o 10.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej […]

Čas dušičkový

Od 1. do 8. novembra je tzv. dušičková oktáva s možnosťou získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Navštevujeme cintoríny, ktoré sú plné kvetov a sviec. Keďže v tomto roku je výnimočné teplé počasie, hroby našich blízkych sú plné chryzantém. Mám rada ten dušičkový čas a v ušiach mi znie pesnička Mariky Gombitovej: „…novembrové chryzantémy […]

Púť saleziánskej rodiny do Medžugoria

Panna Mária hovorí: „Boh si vyvolil každého z vás, aby vás použil vo veľkom pláne pre spásu ľudstva.“ 16. septembra 2018 v popoludňajších hodinách nastúpilo 47 pútnikov v Sabinove do autobusu a vydali sa na dlhú cestu do Medžugoria. Medžugorie sa nachádza v západnej Hercegovine. Obývajú ho Chorváti. 24. júna 1981sa tu 6 deťom zjavila […]