Saleziánska rodina Sabinov

Sme jedna rodina. Každý dom: škola života a lásky

Prosba o 2%

Spoločným celosvetovým  znakom  je naše logo – pozostáva z cesty          a domčeka stojaceho na troch piliéroch. Reč je o logu saleziánskej rodiny,  ktorá sídli aj v Sabinove. Tieto tri hlavičky postáv na logu môžu symbolizovať  variabilitu vekovej kategórie, ktorá sa stretne pod jednou strechou u nás v stredisku. Dobrovoľníci sa venujú mladým celoročne. […]

Poďakovanie mestu Sabinov

Saleziánska rodina už v Sabinove funguje nejaký ten piatok. Našou prioritou je hlavne deťom, či mládeži poskytnúť pocit druhého domova, no skôr, aby sme sa len tak kade tade nepotulovali po meste. Samozrejme formujeme naše akcie v kresťanskom duchu. Pocit domova u našich zverencov chceme nadobudnúť prijatím v našom stredisku.  Počas školského roka im ponúkame vedenia v stretkách, ktoré sú […]

Hraná krížová cesta 2019

Veľká noc je pre nás nielen radostným posolstvom Kristovho zmrtvychvstania, ale aj aktívnou prítomnosťou na obradoch, pri ktorých si Ježišovo vykupiteľské dielo pripomíname. Už viac rokov sa snažíme priblížiť krížovú cestu Ježiša, ktorá ukazuje zmysel bolestí a utrpenia našim veriacim a mládeži prostredníctvom hranej krížovej cesty na Veľký piatok. Začali sme o 10.00 hod. vo farskom kostole Mučeníckej […]

Čas dušičkový

Od 1. do 8. novembra je tzv. dušičková oktáva s možnosťou získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Navštevujeme cintoríny, ktoré sú plné kvetov a sviec. Keďže v tomto roku je výnimočné teplé počasie, hroby našich blízkych sú plné chryzantém. Mám rada ten dušičkový čas a v ušiach mi znie pesnička Mariky Gombitovej: „…novembrové chryzantémy […]