Saleziánska rodina Sabinov

Sme jedna rodina. Každý dom: škola života a lásky

Veľký tábor 2018 – MISIA O2H

Aj v tomto roku organizujú naši animátori z Domky pobytový tábor pre chlapcov a dievčatá druhého stupňa. Je to akcia, ktorá už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí do činnosti nášho strediska ako jedno z najobľúbenejších podujatí. Tábor považujeme v prvom rade za vyvrcholenie celoročnej práce na stretkách, no sme otvorení aj pre prijatie nových detí, ktoré k nám do strediska nechodia. […]

Miništranti so sv. Dominikom Saviom

Jedného krásneho dňa sa malá skupinka sabinovských miništrantov vybrala stráviť víkend s Dominikom Saviom. Pýtate sa ako? No, nebolo to doslovne. V piatok, 4.5.2018 sme odštartovali našu ,,výpravu“ o 20.00 na fare. V malej skupinke sme začali zdolávať tajomnú cestu, ktorej cieľom bola saleziánska chata pri Červenej Vode. Prečo tajomnú? Šli sme po tme. Bol to naozaj veľký zážitok […]

Brigáda na chate Červená Voda

V dňoch 20. − 21.4. 2018 za nádherného teplého slnečného počasia sme počas piatku a soboty skrášľovali exteriér aj interiér chaty. Spolupracovníci saleziáni Tóno Čech a Laco Motýľ za výdatnej pomoci Filipa Dobroviča zrenovovali vnútro studne, do betónu osadili nový kryt studne. Tiež pokračovali v prácach na obnove ohniska pod čerešňou. Správca chaty Jozef Horňák spolu […]